Pravidla soutěže pro přispěvatele (2. pololetí 2014)


1. Soutěž vyhlašuje provozovatel a správce projektu Každý den jednu, reklamní agentura Magic Seven, s.r.o. (kontaktní údaje na www.magicseven.cz). Provozovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla.

2. Předmětem soutěže je vyhodnotit a odměnit až 14 „nejúspěšnějších“ přispěvatelů za jejich zveřejněné příspěvky v druhém pololetí 2014 (od 1. července do 31. prosince). Sedm příspěvků bude vybráno redakční radou (kvalitativní výběr). Dále bude odměněno sedm přispěvatelů s nejvyšším počtem zveřejněných příspěvků za pololetí.

3. Aby přispěvatel mohl být odměněn, musí být všechna s příspěvkem související data zadaná do systému pravdivá, stejně jako jeho registrační údaje. Pokud tomu tak nebude, nemá přispěvatel na odměnu nárok.

4. Výsledky zveřejní provozovatel nejpozději do 6 týdnů od ukončení pololetí zde, v sekci "Soutěž" nebo formou informačního e-mailu.

5. Odměnou pro každého ze 14 nejúspěšnějších přispěvatelů bude poukázka na nákup knih v hodnotě 500 Kč. Je přípustné, aby jeden přispěvatel získal v souladu s pravidly i více než jednu poukázku. Přispěvatel bude o odměně spraven e-mailem, který zadal v registraci.

VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ

Soutěž prvního pololetí 2014 vyhráli (uvedeny jsou pouze přezdívky): Beruška, Buscha, Carmen, Ebuda, Lasička, Tanečník, Terezka. Získávají dárkový poukaz na nákup knih v hodnotě 1000 Kč do knihkupectví NEOLUXOR a patří jim za jejich práci také velký dík.


Každý den jednu