Informace pro nakladatelství a autory


Vážení nakladatelé a autoři, máme zájem s vámi spolupracovat v rámci projektu „Každý den jednu“, který je provozován reklamní agenturou - společností Magic Seven, s.r.o. Budete-li mít jakékoli podněty či námitky, kontaktujte nás prosím na info@magicseven.cz.

Jméno projektu je i jeho filozofií. Každý den zveřejníme jeden úryvek z knihy vydané v češtině, který dodají přispěvatelé z řad čtenářů a který schválí ke zveřejnění námi jmenovaná redakční rada. Není tedy možné, abyste projekt ovlivňovali jinak, než psaním a vydáváním kvalitních knih.

 

 

Informace pro nakladatelství a autory

 

Vážení nakladatelé a autoři, máme zájem s vámi spolupracovat v rámci projektu „Každý den jednu“, který je provozován reklamní agenturou - společností Magic Seven, s.r.o.

Věříme, že v návrhu smlouvy, který si můžete stáhnout, naleznete přínos. Podepsáním dokumentu jednoznačně podpoříte čtenost, přemýšlení o knihách i autorech a sdílení těchto pocitů.

Nedílnou součástí projektu je také čtenářské hodnocení příspěvku (nikoliv knihy nebo autora) a recenze čtenářů i přispěvatelů (bez omezení na úryvek a jeho kvalitu). Čtenář, který knihu nezná, tak získá lepší přehled o tom, jaká je kniha jako celek.

Jméno projektu je i jeho filozofií. Každý den zveřejníme jeden úryvek z knihy vydané v češtině, který dodají přispěvatelé z řad čtenářů a který schválí ke zveřejnění námi jmenovaná redakční rada. Není tedy možné, abyste projekt ovlivňovali jinak, než psaním a vydáváním kvalitních knih.


Každý den jednu